กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ ก่อนการชำระเงิน

ถั่งเช่าแท้ สมุนไพรช่วยผู้ปลูกถ่ายไตให้ชีวิตดีขึ้น

blank

ผู้ปลูกถ่ายไตอันเนื่องมาจากไตอันเดิมไม่สามารถทำงานได้แล้ว จะมีผลกระทบมากมายกับชีวิตโดยเฉพาะการกินยากดภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในร่างกายของเราอย่างมาก ถั่งเช่าแท้หนึ่งในสุมนไพรที่ถูกนำมาวิจัย โดยผลการศึกษาผลของการรับประทานถั่งเช่าแท้ในผู้ปลูกถ่ายไต พบว่าค่าการทำงานของตับและค่าเอนไซม์ต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ อัตราการรอดชีวิตและผลปลูกถ่ายไตได้สำเร็จของผู้ทานถั่งเช่าแท้ยังสูงมาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากถั่งเช่าแท้ช่วยลดอัตราการปฏิเสธการปลูกถ่ายไตของร่างกาย ช่วยการทำงานของตับและไต กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด และลดการติดเชื้อในผู้ปลูกถ่ายไตได้