กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ ก่อนการชำระเงิน

ทาน คอลลาเจนชนิดที่สองแบบพิเศษ ทุกวัน ลดข้อเข่าเสื่อมได้

blank

คอลลาเจนยูซีทู UC-II หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Undenatured Collagen Type II (UC-II) เป็นคอลลาเจนแบบเดียวกับกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อของคนเรา
สำหรับคอลลาเจนยูซีทู UC-II นี้สามารถหาได้ในกระดูกอ่อนอกไก่ และต้องใช้กรรมวิธีพิเศษในการสกัด

มีผลวิจัยจากอาสาสมัคร 191 คน แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกทาน คอลลาเจนยูซีทู UC-II ปริมาณ 40 มิลลิกรัม กลุ่มที่ 2 ให้ทาน Glucosamine hydrochloride ปริมาณ 1500 มิลลิกรัม และทาน Chondroitin sulfate ปริมาณ 1200 มิลลิกรัม กลุ่มที่ 3 ให้ทานยาหลอก เป็นจำนวน 180 วัน ผลที่ได้หลังจากวันที่ 180 กลุ่มผู้ที่ทานคอลลาเจนยูซีทู UC-II บอกว่า คอลลาเจนยูซีทู UC-II ช่วยซ่อมแซม และเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกข้อเข่ามากขึ้น

และผลวิจัยจากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง กับผู้ที่มีสุขภาพดีไม่มีประวัติการเป็นข้อเข่าเสื่อม แต่มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ให้ทานยาหลอก และอีกกลุ่มให้ทาน คอลลาเจนยูซีทู UC-II ปริมาณ 40 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 120 วัน
ผลที่ได้หลังจากวันที่ 120 กลุ่มผู้ที่ทานคอลลาเจนยูซีทู UC-II สามารถช่วยบรรเทาความเจ็บและอาการปวดที่เกิดกับข้อเข่าได้

และการทานคอลลาเจนยูซีทู UC-II ควรทานวันละ 40 มิลลิกรัม เพื่อช่วยในการบำรุงกระดูกและข้อเข่าให้แข็งแรง และควรทานควบคู่ไปกับ วิตามินเค 2 วิตามินดี และแคลเซียม ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ

#จูโรจิน #บำรุงกระดูกและข้อ #ถั่วหมักญี่ปุ่น
#นัตโตะ #วิตามินเค2 #UCII