กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ ก่อนการชำระเงิน

ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน

blank

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลเสียได้ตลอดชีวิต หากไม่ได้รับการดูแลและรักษาที่ถูกต้อง ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น

????จอประสาทตา : เมื่อระดับน้ำตาลในร่างกายมีมากขึ้น ร่างกายจะขับน้ำตาลออกมาตามส่วนต่าง ๆ รวมถึงบริเวณเลนส์ตา ส่งผลให้อาจจะเกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาหลายชนิด เช่น ต้อกระจก ต้อหิน ประสาทตาเสื่อม และอาจส่งผลให้จอรับภาพเกิดการฉีกขาดหรือแตก ทำให้มีโอกาสตาบอดได้

????โรคหลอดเลือดหัวใจ : นับเป็นโรคแทรกซ้อนที่ส่งผลอันตรายต่อชีวิตได้ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก จากหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหัวใจวายได้

????โรคไตเสื่อม : ในบรรดาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ผู้เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคไตเสื่อมมากที่สุด เพราะโรคเบาหวานทำให้ไตต้องทำงานหนัก ส่งผลทำให้ไตเสื่อมสภาพ ค่อย ๆ ทำงานได้น้อยลง จนสุดท้ายเป็นภาวะไตวาย ต้องใช้เครื่องช่วยฟอกไตไปตลอดชีวิต

????โรคความดันโลหิตสูง: โรคความดันโลหิตสูง พบค่อนข้างมากในจำนวนผู้เป็นเบาหวาน และเมื่อเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็มักจะมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคตา และโรคทางสมอง

????โรคผิวหนัง : เกิดจากร่างกายขาดน้ำ ทำให้ผิวหนังแห้งและเกิดการติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะเชื้อรา ทำให้เกิดอาการคันและเกิดเป็นแผลตามผิวหนัง ทั้งนี้แผลที่เกิดขึ้นมักจะหายยากและเกิดการอักเสบ ผู้เป็นเบาหวานจึงควรหมั่นดูแลรักษาผิวให้สะอาดอยู่เสมอ

สิ่งที่สำคัญมากคือ ผู้ป่วยเบาหวาน จะต้องคอเช็คผลของน้ำตาลในเลือด ดูแลตนเองให้ระดับน้ำตาลอยู่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด เพื่อป้องกันและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ นะคะ