กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ ก่อนการชำระเงิน

วิธีรับมือกับฝุ่น PM 2.5

blank

ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 กลายเป็นสิ่งที่คนในเมืองกำลังให้ความสนใจ เพราะว่าฝุ่นละอองเหล่านี้หากสูดดมมากไปจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง การป้องกันตัวเองจากภัยทางอากาศนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เราขอแนะนำวิธีการป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ร่างกายรับฝุ่น PM 2.5 มากเกินไป

– หาหน้ากากกันฝุ่นมาสวมป้องกัน หน้ากากกันฝุ่นจะช่วยกรองอากาศที่เราสูดเข้าไปได้ ควรหาหน้ากากที่มีเขียนกำกับว่าป้องกัน PM 2.5 ได้จะดีที่สุด หรือหากหาไม่ได้ก็ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นที่มีทั่วไปได้เช่นกัน

– ลดการทำกิจกรรมการแจ้ง เพื่อลดการสูดดมอากาศภายนอก พยายามอยู่ในอาคารเป็นหลัก

– ปิดหน้าต่างในบ้านให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นเข้ามาในบ้าน

– ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ติดตามสถานะการณ์ได้ผ่านทางข่าวสารหรือแอปพลิเคชั่นตรวจสอบฝุ่นละออง

– เด็ก, คนชราม ผู้มีโรคประจำตัว, ผู้มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ต้องระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากการเดินไปในที่กลางแจ้งเป็นพิเศษ

ในช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองภายในเมืองดีขึ้นนะคะ