กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ ก่อนการชำระเงิน

เบาหวานดูแลได้ด้วยการเลือกทาน

blank

การเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและเหมาะสม blank
เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพราะจะช่วยป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ โดยเฉพาะการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และทานแต่ละหมู่ให้หลากหลาย ๆ หมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน ให้ครบทุกหมู่ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย กินอาหารแต่ละหมู่ในปริมาณใกล้เคียงกันทุกวันอาหารแต่ละมื้อควรกินให้ห่างกันประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงและไม่งดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง

blankนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือดูแลน้ำหนักตัวอย่าให้อ้วน การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษพบว่า ในผู้ที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 หากปล่อยให้ตนเองอ้วนจะบั่นทอนชีวิตให้สั้นลงอีก 8 ปี การลดน้ำหนักที่ดีควรจะลดช้า ๆ และสม่ำเสมอจะปลอดภัยกว่าลดน้ำหนักเร็ว ๆ โดยทั่วไปอัตราการลดน้ำหนักที่เหมาะสม และไม่มีอันตรายคือสัปดาห์ละ 0.5 กิโลกรัม ข้อมูลวิจัยชี้ให้เห็นว่าการลดน้ำหนักเพียง 5-10% ของน้ำหนักเดิมสามารถเพิ่มความไวต่ออินซูลิน ลดความดันโลหิต ลดไขมัน และลดความเสี่ยงอื่น ๆ จากโรคอ้วนได้

blankดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงการหาสมุนไพรที่ส่งผลต่อช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้จะดีที่สุดนะคะ