กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ ก่อนการชำระเงิน

 

blank


?
โรคปวดหลังเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่อาการปวดหลังจะค่อยๆ รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้
.
ซึ่งอาการปวดหลังจะเกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเรา การใช้ร่างกายในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานเกินไป ทั้งการนั่งที่ผิดท่า การยืน การนอน รวมทั้งการทำงานหนัก การแบกของหนักมาก ๆ เป็นประจำ รวมไปถึงน้ำหนักตัวที่มากเกินไป ก็อาจทำให้กระดูกสันหลังบิดงอและตามมาด้วยอาการปวดหลังอย่างที่เป็นกัน
.
blank?โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดปวดหลัง ประกอบด้วย
.
1.อายุ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย
.
2.การออกกำลังกาย ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายจะมีกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกและหลังไม่แข็งแรง ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักที่กดลงบนกระดูกสันหลังได้
.
3.อ้วน น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กระดูกสันหลังต้องรองรับน้ำหนักมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งน้ำหนักที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลังได้
.
4.การทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่ยกของหนักหรือยกของด้วยท่าที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ปวดหรือบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังได้
.
ดังนั้นวิธีการป้องกันโรคปวดหลังที่ดีที่สุด คือการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันไม่ให้ทำร้ายหลัง ปรับท่าทางอิริยาบถต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนหลังแข็งแรง เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณห่างไกลโรคปวดหลังแล้วค่ะ เริ่มดูแลหลังของคุณวันนี้ ดีกว่าทนทรมารกับการปวดหลังนะคะ
.